Sale!

(1-pack) Optizon avsotningsmedel 0,9 kg

Slut i lager

150 kr

Medlet består huvudsakligen av oorganiska nitrater, nitriter och Mg.
Vid upphettning av additivet sker en långsam sönderdelning.
När temperaturen stegras antänds additivet och bildar en gråaktig dimma bestående av små kristaller.
Dessa kristaller har egenskapen att efter en viss tid omsätta sig med sura eller omättade beståndsdelar i sotskiktet på alla rökgasberörda ytor i pannan eller kaminen, och omvandlar i första hand svavelsyra och svaveldioxid till sulfater.
Sulfaterna klibbar ej och bl.a. av denna orsak blir sotets vidhäftningsförmåga nedsatt.
Samtidigt sker en sänkning av sotets/kolets antändningstemperatur med c:a 200C-300C.
Detta innebär att det oförbrända kolet i beläggningen kommer att förbrännas bort.
Samtidigt sker då en fysikalisk förändring av beläggningen som luckras upp och blir lös och porös.
Beläggningen lossnar av sig själv och ramlar ned i ugnen och går då lätt att aska ur.
Detta innebär att även eldstad och luckor i kaminen blir fria från sot.
Additivet reducerar även halten oförbränt i flygaskan d.v.s. sotpartiklarna som annars följer med rökgaserna ut i atmosfären.

Förpackning på 900 gram.

Slut i lager

Kategori: